รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
333 ถนนศรีธรรมราช   ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357755 เบอร์แฟกส์ 075357348
Email : nics.075357755@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :