ติดต่อเรา
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
333 ถนนศรีธรรมราช   ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357755 เบอร์โทรสาร 075357348
Email : nics.075357755@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100026133915332


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน