สีประจำโรงเรียน

วันที่ 22 พ.ค. 2561
 เขียว-เหลือง