สีประจำโรงเรียน

วันที่ 24 ก.ย. 2561
 เขียว-เหลือง