สีประจำโรงเรียน

วันที่ 18 ก.ค. 2561
 เขียว-เหลือง