อัลบั้มรูป : คนเก่งนานาชาติ

วันที่ 24 ก.ย. 2561
ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ ด.ช.พชร อัศวผดุงสิทธิ์ นักเรียนชั้นป.6 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในฐานะเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ 3 ปีซ้อน และปีนี้ ประจำปี 2560 เข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัลและรับโอวาทจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
1