อัลบั้มรูป : สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีวิชาการ 21-23มิ.ย.60

วันที่ 24 ก.ย. 2561
ร่วมส่งกำลังใจให้ทีมสุนทรพจน์ไทยและทีมสุนทรพจน์จีนจากโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 #สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีวิชาการ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 สุนทรพจน์ภาษาไทย “สร้างโลกสวยด้วยความกตัญญู” น้องลูกพีช ด.ญ.ฟ้าใส สวัสดีนฤมล นักเรียนชั้นป.5/1 วันเวลาและสถานที่แข่งขัน : 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-14.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล5 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุนทรพจน์ภาษาจีน “ตัวฉันเอง” น้องขวัญข้าว ด.ญ.ภูวษา วุฑฒยากร นักเรียนชั้นป.4/1 วันเวลาและสถานที่แข่งขัน : 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี - ละครภาษาอังกฤษ เรื่อง CUNNING FOX ความยาว 18 นาที นักแสดงรวม 10 คน เป็นนักเรียนชั้นป.5 จำนวน 9 คน ดังนี้ - ด.ช.ภาณุพงศ์ ดำรัส - ด.ช.พีรศิลป์ เพชรเกื้อ - ด.ช.ศุภกานต์ ศิลป์สวัสดิ์ - ด.ช.อีมิล ลาสเซน - ด.ญ.นันทัชพร สัจจาอัครมนตรี - ด.ญ.พชรพร อักษรเงิน - ด.ญ.พิชญธิดา คงฤทธิ์ - ด.ญ.สมิตา เติมทอง - ด.ญ.สิรีธร แก้วกุล และ นักเรียนชั้นป.6 จำนวน 1 คน คือ ด.ช.ณชพงศ์ ชูโชติ วันเวลาและสถานที่แข่งขัน : 23 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 เป็นต้นไป ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี - สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ “My Hero” ความยาว 5 นาที น้องเฟริส ด.ญ.ธนพร ศรีไสย นักเรียนชั้นป.6/1 วันเวลาและสถานที่แข่งขัน : 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี
1 [ 2 ]