ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งหยุดทำการเรียนการสอน
ด้วยประเพณีทำบุณสารทเดือนสิบ (วันสารทไทย) 
เพื่อให้นักเรียนและครูได้ร่วมสืบสานประเพณีสำคัญของชาวภาคใต้ โรงเรียนจึงหยุดทำการเรียนการสอนเป็นเวลา 2 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 
- วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563
โดยโรงเรียนจะทำการสอนปกติในวัน ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,13:00   อ่าน 3387 ครั้ง