ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นสถานศึกษาที่มีการขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Moral Development School : MDS
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2565,15:44   อ่าน 2694 ครั้ง