วันที่ 16 พ.ค. 2557 ท่าน ผอ. เกรียงไกร วุฒิมานพ ได้กล่าวให้โอวาทกับน้องๆนักเรียนและแนะนำบุคคลากรในกิจกรรมหน้าเสาธงวันแรก...

วันที่ 16 พ.ค. 2557
ผู้เข้าชม : 1343
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง