ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนประเภทเลื่อนชั้น ปีการศึกษา 2560

วันที่ 20 ก.พ. 2560
ผู้เข้าชม : 936
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนประเภทเลื่อนชั้น ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายชื่อนักเรียนที่สอบได้ประเภทเลื่อนชั้นป.1ขึ้นป.2 ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายชื่อนักเรียนที่สอบได้ประเภทเลื่อนชั้นป.2ขึ้นป.3 ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายชื่อนักเรียนที่สอบได้ประเภทเลื่อนชั้นป.3ขึ้นป.4 ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายชื่อนักเรียนที่สอบได้ประเภทเลื่อนชั้นป.4ขึ้นป.5 ปีการศึกษา 2560
หมายเหตุ : ให้รายงานตัวภายในเวลา 10.00-12.00 น. โดยไม่ต้องนำนักเรียนมา
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในช่วงสายของวันนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลโครงการสอบ Pre-Test โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประจำปี 2557 มีรายชื่อนักเรียนที่สอบได้ดั้งนี้ 1.เด็กชาย ณภัทร์ ภูริภัทรพันธุ์ 2.เด็กหญิง ภัณฑิลา เพชรหลิม 3.เด็กหญิง นันท์นภัส พรหมมี
ด.ช. พชร อัศวผดุงสิทธิ์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย จากการแข่งขัน Thailand Mathematics Contest (TMC) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2557 ไปแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับโลก 2 รายการ คือ 1. AIMO 2014 : Asia International Mathematical Olympiad ณ เมืองเฉินตู สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 26-30 ก.ค. 2557 2. WMI 2014 : World Mathematics Invitational ณ ประเทศไต้หวัน วันที่ 9-13 ส.ค. 2557
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2561