ตัวแทนคนเก่งแข่งทักษะวิชาการ 2560

วันที่ 21 มิ.ย. 2560
ผู้เข้าชม : 267
ตัวแทนคนเก่งแข่งทักษะวิชาการ2560
ร่วมส่งกำลังใจให้ทีมตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 #สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีวิชาการ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560
- สุนทรพจน์ภาษาไทย “สร้างโลกสวยด้วยความกตัญญู” น้องลูกพีช ด.ญ.ฟ้าใส  สวัสดีนฤมล นักเรียนชั้นป.5/1
วันเวลาและสถานที่แข่งขัน : 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-14.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล5 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
- สุนทรพจน์ภาษาจีน “ตัวฉันเอง” น้องขวัญข้าว ด.ญ.ภูวษา  วุฑฒยากร นักเรียนชั้นป.4/1
วันเวลาและสถานที่แข่งขัน : 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี
 
-          ละครภาษาอังกฤษ เรื่อง CUNNING FOX ความยาว 18นาที
นักแสดงรวม 10 คน เป็นนักเรียนชั้นป.5 จำนวน 9 คน ดังนี้
-          ด.ช.ภาณุพงศ์  ดำรัส     
-          ด.ช.พีรศิลป์  เพชรเกื้อ
-          ด.ช.ศุภกานต์  ศิลป์สวัสดิ์
-          ด.ช.อีมิล  ลาสเซน
-          ด.ญ.นันทัชพร  สัจจาอัครมนตรี
-          ด.ญ.พชรพร  อักษรเงิน
-          ด.ญ.พิชญธิดา  คงฤทธิ์
-          ด.ญ.สมิตา  เติมทอง
-          ด.ญ.สิรีธร  แก้วกุล
และ นักเรียนชั้นป.6 จำนวน 1 คน คือ ด.ช.ณชพงศ์  ชูโชติ
วันเวลาและสถานที่แข่งขัน:23 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00เป็นต้นไป  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี
         - สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ“My Hero” ความยาว 5นาที น้องเฟริส ด.ญ.ธนพร  ศรีไสยนักเรียนชั้นป.6/1
วันเวลาและสถานที่แข่งขัน : 23มิถุนายน 2560 เวลา 09.00น.เป็นต้นไป  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในช่วงสายของวันนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลโครงการสอบ Pre-Test โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประจำปี 2557 มีรายชื่อนักเรียนที่สอบได้ดั้งนี้ 1.เด็กชาย ณภัทร์ ภูริภัทรพันธุ์ 2.เด็กหญิง ภัณฑิลา เพชรหลิม 3.เด็กหญิง นันท์นภัส พรหมมี
ด.ช. พชร อัศวผดุงสิทธิ์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย จากการแข่งขัน Thailand Mathematics Contest (TMC) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2557 ไปแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับโลก 2 รายการ คือ 1. AIMO 2014 : Asia International Mathematical Olympiad ณ เมืองเฉินตู สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 26-30 ก.ค. 2557 2. WMI 2014 : World Mathematics Invitational ณ ประเทศไต้หวัน วันที่ 9-13 ส.ค. 2557
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2561