ผลการแข่งขัน"สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีวิชาการ"2560

วันที่ 21 มิ.ย. 2560
ผู้เข้าชม : 1151
ผลการแข่งขัน"สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีวิชาการ"2560
 
ร่วมแสดงความยินดีกับ 4 รางวัลเหรียญทอง!!! โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในการแข่งขัน"สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีวิชาการ"2560
 
- รางวัลเหรียญทอง!!! ด้วยคะแนน 90 เต็ม 100 สุนทรพจน์ภาษาจีน “ตัวฉันเอง” ความยาว 5 นาที 
น้องขวัญข้าว ด.ญ.ภูวษา วุฑฒยากร นักเรียนชั้นป.4/1
 
- รางวัลเหรียญทอง!!! ด้วยคะแนน 88 เต็ม 100 สุนทรพจน์ภาษาไทย “สร้างโลกสวยด้วยความกตัญญู” ความยาว 5 นาที 
น้องลูกพีช ด.ญ.ฟ้าใส  สวัสดีนฤมล นักเรียนชั้นป.5/1
 
- รางวัลเหรียญทอง!!! ด้วยคะแนน 94 เต็ม 100 สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ “My Hero” ความยาว 5 นาที น้องเฟริส ด.ญ.ธนพร ศรีไสย นักเรียนชั้นป.6/1 
ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี#สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีวิชาการ
 
- รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง!!! ด้วยคะแนน 96.67 เต็ม 100 ทีมละครภาษาอังกฤษ CUNNING FOX  ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 #สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีวิชาการ ซึ่งได้เป็นตัวแทนระดับภาคใต้ไปแข่งขันระดับประเทศในโอกาสต่อไป
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในช่วงสายของวันนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลโครงการสอบ Pre-Test โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประจำปี 2557 มีรายชื่อนักเรียนที่สอบได้ดั้งนี้ 1.เด็กชาย ณภัทร์ ภูริภัทรพันธุ์ 2.เด็กหญิง ภัณฑิลา เพชรหลิม 3.เด็กหญิง นันท์นภัส พรหมมี
ด.ช. พชร อัศวผดุงสิทธิ์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย จากการแข่งขัน Thailand Mathematics Contest (TMC) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2557 ไปแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับโลก 2 รายการ คือ 1. AIMO 2014 : Asia International Mathematical Olympiad ณ เมืองเฉินตู สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 26-30 ก.ค. 2557 2. WMI 2014 : World Mathematics Invitational ณ ประเทศไต้หวัน วันที่ 9-13 ส.ค. 2557
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2561