นักเรียนคนเก่งตัวแทนเทศบาล

วันที่ 01 ก.ย. 2560
ผู้เข้าชม : 373
นักเรียนคนเก่งตัวแทนเทศบาล
ขอแสดงความยินดีกับด.ช.ปัณณ์ ตรีสัตยพันธุ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของเทศบาลนครศรีธรรมราช ร่วมแข่งขันระดับประเทศในโครงการแข่งขันนักเรียนคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในช่วงสายของวันนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลโครงการสอบ Pre-Test โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประจำปี 2557 มีรายชื่อนักเรียนที่สอบได้ดั้งนี้ 1.เด็กชาย ณภัทร์ ภูริภัทรพันธุ์ 2.เด็กหญิง ภัณฑิลา เพชรหล