ผลการแข่งขันสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีวิชาการ2560

วันที่ 21 มิ.ย. 2560
ผู้เข้าชม : 408
ผลการแข่งขัน"สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีวิชาการ"2560
 
ร่วมแสดงความยินดีกับ 4 รางวัลเหรียญทอง!!! โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในการแข่งขัน"สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีวิชาการ"2560
 
- รางวัลเหรียญทอง!!! ด้วยคะแนน 90 เต็ม 100 สุนทรพจน์ภาษาจีน “ตัวฉันเอง” ความยาว 5 นาที 
น้องขวัญข้าว ด.ญ.ภูวษา วุฑฒยากร นักเรียนชั้นป.4/1- รางวัลเหรียญทอง!!! ด้วยคะแนน 88 เต็ม 100 สุนทรพจน์ภาษาไทย “สร้างโลกสวยด้วยความกตัญญู” ความยาว 5 นาที 
น้องลูกพีช ด.ญ.ฟ้าใส  สวัสดีนฤมล นักเรียนชั้นป.5/1


- รางวัลเหรียญทอง!!! ด้วยคะแนน 94 เต็ม 100 สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ “My Hero” ความยาว 5 นาที น้องเฟริส ด.ญ.ธนพร ศรีไสย นักเรียนชั้นป.6/1 
ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี#สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีวิชาการ

- รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง!!! ด้วยคะแนน 96.67 เต็ม 100 ทีมละครภาษาอังกฤษ CUNNING FOX  ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 #สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีวิชาการ ซึ่งได้เป็นตัวแทนระดับภาคใต้ไปแข่งขันระดับประเทศในโอกาสต่อไป

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จัดให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมศิลปะของน้องๆชั้น ป.1 คือการทำภาพพิมพ์จากแม่พิมพ์ธรรมชาติ เช่น ผลไม้แกะสลัก ใบไม้ เปลือกหอย เป็นกิจกรรมทางศิลปะที่ช่วยฝึกทักษะการเคลื่อนไหวประกอบกับการใช้สายตา เพราะไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพระบายสี หรือการประดิษฐ์ต่างๆ เด็กต้องคอยหยิบจับสีหรือวัสดุเพื่อวาดระบาย ในขณะที่ตาต้องคำนวณพื้นที่สัมพันธ์ไปกับความคิดว่าจะพิมพ์ภาพไปในทิศทางใด โดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้เด็กได้ใช้วัสดุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มาสร้างสรรค์เป็นผลงานตามจินตนาการ โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้คิด และลงมือปฏิบัติอย่างอิสระ สอดคล้องก้บการเรียนรู้และเพื่อเป็นการสร้างเงื่อนไขให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับเพื่อน และระหว่างนักเรียนกับครู รู้จักการช่วยเหลือแบ่งปันและร่วมมือกัน โดยมีครูคอยเป็นผู้กำกับดูแลกระตุ้นให้แรงเสริม การสร้างสรรค์ชิ้นงานทางศิลปะยังก่อให้เกิดสมาธิ เพราะเวลาคิดจินตนาการนั้น เด็กๆ จะเกิดความเพลิดเพลิน เป็นอิสระ และผ่อนคลายอีกด้วยค่ะ
ขอขอบพระคุณนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ และรองนายกเทศมนตรี นายมาโนช เสนพงศ์ ที่อนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มาช่วยอำนวยความสะดวกในการขนย้ายครุภัณฑ์การศึกษาของนักเรียนแผนก English Program จากโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง มายังโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ทำให้โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความพร้อมที่จะเปิดทำการเรียนการสอนแผนก English Program ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ( 1 พฤศจิกายน 2556 นี้ )
วันนี้ เมื่อเวลา 10.00 น ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มาเป็นประธานในพิธี การประชุม ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อ เตรียมจัดการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดย สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุนครศรีธรรมราชร่วมกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ.ห้องประชุมโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช