เป็นกำลังใจให้น้องเพชร ด.ช.พชร อัศวผดุงสิทธิ์ ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับโลก

วันที่ 22 พ.ค. 2557
ผู้เข้าชม : 4068

ด.ช. พชร อัศวผดุงสิทธิ์
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย จากการแข่งขัน Thailand Mathematics Contest (TMC)
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2557

ไปแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับโลก 2 รายการ คือ

1.  AIMO 2014 : Asia International Mathematical Olympiad   ณ เมืองเฉินตู สาธารณรัฐประชาชนจีน  
วันที่ 26-30 ก.ค. 2557

2. WMI 2014 : World Mathematics Invitational ณ ประเทศไต้หวัน
วันที่ 9-13 ส.ค. 2557
 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในช่วงสายของวันนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลโครงการสอบ Pre-Test โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประจำปี 2557 มีรายชื่อนักเรียนที่สอบได้ดั้งนี้ 1.เด็กชาย ณภัทร์ ภูริภัทรพันธุ์ 2.เด็กหญิง ภัณฑิลา เพชรหลิม 3.เด็กหญิง นันท์นภัส พรหมมี
ด.ช. พชร อัศวผดุงสิทธิ์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย จากการแข่งขัน Thailand Mathematics Contest (TMC) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2557 ไปแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับโลก 2 รายการ คือ 1. AIMO 2014 : Asia International Mathematical Olympiad ณ เมืองเฉินตู สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 26-30 ก.ค. 2557 2. WMI 2014 : World Mathematics Invitational ณ ประเทศไต้หวัน วันที่ 9-13 ส.ค. 2557
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2561