กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายปิตุจักษ์ เรืองทอง
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4