กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางอมรรัตน์ แรกรุ่น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายปิตุจักษ์ เรืองทอง
ครูอัตราจ้าง