กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางรัชช์วรัณ แรกรุ่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางนาฏตินันท์ สุขเพ็ง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0890249047

Mrs. Dina Luz Bingco
ครูต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0851380591

Mr. Rojan Gautam
ครูต่างประเทศ

Mr. Rudi Meek
ครูต่างประเทศ

Mr. Roberto Chitarrari
ครูต่างประเทศ

Mr. Mohab Haddad
ครูต่างประเทศ

Miss Precious Dee Bingco
ครูต่างประเทศ

Mrs. Jaira Valmoria
ครูต่างประเทศ

Miss Marife Molijar
ครูต่างประเทศ

Mrs. Dolly Mae Popilo
ครูต่างประเทศ

นางสาวกมนทรรศน์ เชาวลิต
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1