วิดีโอ YOUTUBE

วันที่ 24 ก.ย. 2561
ชื่อวิดีโอ : เทปบันทึกโทรทัศน์ ถวายพระพรในหลวง
วันที่ : 26 พ.ย. 2556 เวลา 11:25
รายละเอียด

นายเกรียงไกร วุฒิมานพ ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายไตรวัฒน์ ตรีสัตยพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูข้าราชการ และตัวแทนนักเรียน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ช่อง 11 นครศรีธรรมราช