วิดีโอ YOUTUBE

วันที่ 24 ก.ย. 2561
ชื่อวิดีโอ : วันพ่อ ร.ร.นานาชาติเทศบาลนครฯ
วันที่ : 04 ธ.ค. 2556 เวลา 17:27
รายละเอียด

พิธีถวายราชสดุดี ถวายชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมรําลึกพระคุณพ่อ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 56