วิดีโอ YOUTUBE

วันที่ 24 ก.ย. 2561
ชื่อวิดีโอ : กิจกรรมแอโรบิค
วันที่ : 28 พ.ค. 2557 เวลา 09:22
รายละเอียด

เช้าวันนี้ทางโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีการกิจกรรมบริหารร่างกาย แอโรบิคแดนซ์ ทางโรงเรียนจะจัดนี้ขึ้นในวันพุธของทุกๆสัปดาห์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคคลากรเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ ความแข็งแรงของร่างกาย และกิจกรรมนี้ยังสามารถนำไปต่อยอดกิจกรรมอื่นๆได้อีกด้วย..