ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เป็นนักเรียนโครงการต้นกล้า บ.ม. ประจำปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ปภังกร เวชพราหมณ์ด.ญ.กมลพร อักษรนิตย์ และ ด.ญ.ณิชนันทน์ กวีวงศ์ประวัติ
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,14:24   อ่าน 738 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (สสวท.)
ชื่อนักเรียน : ด.ช.คณพัชญ์ โปณะทอง
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,14:21   อ่าน 610 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันแบทมินตัน นครเกมส์63
ชื่อนักเรียน : ทีมแบทมินตัน รร.นานาชาติฯ
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,14:09   อ่าน 555 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศฟุตซอล
ชื่อนักเรียน : นักเรียนนานาชาติฯ
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2562,14:16   อ่าน 811 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เพชรยอดมงกุฎ
ชื่อนักเรียน : นักเรียน ป.3/2562
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2562,14:14   อ่าน 904 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันละครภาษาอังกฤษ ทักษะวิชาการ
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้น ป.5/2562
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2562,14:05   อ่าน 905 ครั้ง
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน : รวมผลงานวิชาการปี2561
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2562,15:03   อ่าน 871 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลสอบเข้าเรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา2561
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2562,15:58   อ่าน 1189 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลสอบ O-NET 2561
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2562,15:57   อ่าน 1063 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง โครงการ สสวท.
ชื่อนักเรียน : ด.ช. ปัณณ์ ตรีสัตยพันธุ์
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2562,14:01   อ่าน 908 ครั้ง