ผลงานนักเรียน
เหรียญทองแดง โครงการ สสวท.
รายละเอียดผลงาน
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ได้รับรางวัล โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) ประจำปีการศึกษา 2561
1. ด.ช. ปัณณ์ ตรีสัตยพันธุ์ นักเรียนชั้น ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ ฝึกสอนโดย ครูพรขนิษฐ์ นาคสุวรรณ์ และครูจิราพร จุลภักดี
2. ด.ญ. นันท์นภัส อักษรกาญจน์ นักเรียนชั้น ป.3 ได้รับคัดเลือกเข้าสอบภาคปฏิบัติและรับเหรียญรางวัล วิชาวิทยาศาสตร์ ฝึกสอนโดย ครูสุจิตตรา กรุงไกรจักร์ และ ครูประจวบ ปุนปอง
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2562,14:01   อ่าน 772 ครั้ง