ผลงานนักเรียน
เป็นนักเรียนโครงการต้นกล้า บ.ม. ประจำปีการศึกษา 2562
ด.ช.ปภังกร เวชพราหมณ์ด.ญ.กมลพร อักษรนิตย์ และ ด.ญ.ณิชนันทน์ กวีวงศ์ประวัติ
รายละเอียดผลงาน
ด.ช.ปภังกร เวชพราหมณ์ ด.ญ.กมลพร อักษรนิตย์ และ ด.ญ.ณิชนันทน์ กวีวงศ์ประวัติ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5 เป็นนักเรียนโครงการต้นกล้า บ.ม. ประจำปีการศึกษา 2562 จากการสอบแข่งขันวัดความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,14:24   อ่าน 519 ครั้ง