ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถทางการอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โดยการใช้ชุดกิจกรรมการสอน ชุดโอโฮปักษ์ใต้บ้านเรา
ชื่ออาจารย์ : นางธนพร ภูธรภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2562,13:31  อ่าน 159 ครั้ง
รายละเอียด..