ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กลอนค่านิยม ๑๒ ประการของคนไทย เป็นสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจารุณี พรหมอนุมัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2563,10:43  อ่าน 133 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กลอนค่านิยม ๑๒ ประการของคนไทย เป็นสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจารุณี พรหมอนุมัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2563,10:43  อ่าน 134 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถทางการอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โดยการใช้ชุดกิจกรรมการสอน ชุดโอโฮปักษ์ใต้บ้านเรา
ชื่ออาจารย์ : นางธนพร ภูธรภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2562,13:31  อ่าน 319 ครั้ง
รายละเอียด..