ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจารุณี พรหมอนุมัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2563,10:43  อ่าน 634 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กลอนค่านิยม ๑๒ ประการของคนไทย เป็นสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
รายละเอียดผลงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.5 KB
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2563,10:43   อ่าน 634 ครั้ง